Tu tworzymy przyjazną przestrzeń rozwoju.

Szkoła, która powstała na bazie marzeń o miejscu, w którym ważne są relacje, rozwój umiejętności miękkich, nowoczesna edukacja i wzmacnianie kompetencji młodych ludzi, które pozwolą im na wysokiej jakości funkcjonowanie w świecie, którego jeszcze nie znamy.

Tu dbamy o relacje i wspieramy rozwój kompetencji. Troszczymy się o edukację, której podstawą jest indywidualizacja, przeżywanie, doświadczanie i działanie.

Tu każdy jest ważny. Wspieramy się i akceptujemy. Inspirujemy i tworzymy. Dajemy sobie przestrzeń do podważania i zachęcamy do krytycznego myślenia. Błędy nie są dla nas porażką, a refleksją, punktem wyjścia i świeżym spojrzeniem. 

Tu nauczanie zmienia się w uczenie się.

Pracujemy w blokach międzyprzedmiotowych zamiast w systemie lekcji 45-minutowych. Zrezygnowaliśmy z dzwonków.

Nauczyciele stosują informację zwrotną zamiast ocen bieżących.

Czas w szkole jest czasem w szkole, a czas w domu jest czasem w domu – nie ma zadań domowych.

Realizujemy podstawę programową, pracując projektowo, rozwiązując problemy, doświadczając, działając i ćwicząc praktyczne umiejętności.

Współpracujemy ze specjalistami, żeby inspirować do poznawania nowych rzeczy i odkrywania,
ale także, żeby dostarczać odpowiedzi na ciekawiące nas zagadnienia.

Dbamy o zdrowie – zarówno fizyczne jak i psychiczne.

Marta Ewa
Błońska
Magdalena Koloch
Tatiana
Kostylo
Ewa
Śliwoń

szkolaturkusowa@gmail.com